Foro social de XXVI Congreso Nacional de Psiquiatría