Servei Andorrà d’Atenció Sanitària – metge especialista en psiquiatria

Cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria dintre de la plantilla orgànica del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària adscrita al Servei de Salut Mental

 

En la darrera sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària  s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria dintre de la plantilla orgànica del SAAS adscrita al Servei de Salut Mental, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça.

 

Els requisits per poder optar al procés de selecció són:

– Formació: Títol de metge especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES) o equivalent.

– Acreditar experiència assistencial mínima de 18 mesos.

 

Es valorarà:

Experiència demostrable:

  • Experiència en l’àmbit hospitalari.
  • El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.

Competències:

  • Català parlat i escrit.
  • Capacitat de relació interpersonal, Capacitat de treball en equip i capacitat resolutiva.

Formació:

  • Formació continuada pròpia del lloc de treball.
  • Coneixement d’altres idiomes

 

Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola o francesa.

Les funcions principals son:

Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a hospitalització, consultes externes, guàrdies i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats i nivells d’atenció sanitària.

 

Condicions laborals de l’oferta:

– Contracte indefinit.

– Salari base brut anyal: 64.386,67 € (4366 euros nets al mes). Guàrdies localitzades (47 €/h)

– Jornada per còmput anyal de 1776 hores/any

– Formació continuada.

– Possibilitat de mobilitat geogràfica dintre de l’estructura actual i futura del SAAS

 

INTERESSATS contactar amb en Dr. Carlos Mur de Víu, Cap de Servei de Psiquiatría i Salut Mental. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat d’Andorra. Correu: cmurdeviu@saas.ad  Teléfon: +34 630 606713 o +376 601193.